Sąskaitų faktūrų tipai: standartinė, išankstinė, kreditinė

2016.08.04

Viename iš ankstesnių „CFlow“ blog‘o įrašų bendrais bruožais aptarėme individualios veiklos apskaitą – PVM mokėtojo statusą, pajamų ir išlaidų žurnalo pildymą, standartinės sąskaitos faktūros išrašymą. Šį kartą sąskaitas faktūras pristatysime plačiau, sužinosite apie du kitus sąskaitų faktūrų tipus – išankstinę ir kreditinę.

Pradėkime nuo to, kad gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

• sąskaitą faktūrą;

• PVM sąskaitą faktūrą;

• kasos aparato kvitą;

• kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nurodo: „Gyventojas, kuris vykdo individualią  veiklą pagal pažymą ir jam kasos aparato naudoti nėra privalu, privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau paminėtų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparato diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 nenustatyta kitaip (žiūrėti į KMK dokumentą KD-1584).“

STANDARTINĖ (PVM) SĄSKAITA FAKTŪRA

Standartinė sąskaita faktūra – bene dažniausiai individualios veiklos vykdytojų naudojamas dokumentas, kuriuo įforminimas prekių pardavimas ar mokamų paslaugų suteikimas. Šiame dokumente reikia nurodyti:

  1. dokumento pavadinimą (sąskaita-faktūra);
  2. sąskaitos seriją ir numerį (seriją pasirinkite savo nuožiūra, – gali būti viena, dvi  ar kelios bet kokios raidės, kurias naudosite ir kitoms sąskaitoms – o numeraciją pradėkite nuo 0001 ir tęskite pagal įprastą skaičių seką);
  3. pardavėjo kodą (savo individualios veiklos pažymos numerį arba asmens kodą);
  4. datą, kada išrašyta sąskaita-faktūra;
  5. parduotos prekės, turto ar paslaugos pavadinimą ir kainą;
  6. pardavėjo vardą, pavardę;
  7. pirkėjo vardą ir pavardę.

Sąskaitos faktūros blankų komplektą dažniausiai sudaro 2 egzemplioriai. Pirmasis egzempliorius skirtas atiduoti pirkėjui, antrasis – likti prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitoje faktūroje pasirašyti neprivaloma nei paslaugų ar prekių pardavėjui, nei pirkėjui! 

Daugiau apie sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus skaitykite čia.

Standartinė PVM sąskaita faktūra – dokumentas naudojamas individualios veiklos vykdytojų, kurie yra PVM mokėtojai. Priminsime, kad PVM mokėtoju būtina registruotis tuomet, kai gyventojo individualios veiklos pajamos per pastaruosius 12 veiklos mėnesių viršijo 45 tūkst. eurų ribą. Kokie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai yra privalomi, sužinosite čia.

isankstine saskaita faktura

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA

Sąskaita faktūra įforminamas tik įvykęs paslaugų suteikimas ar prekių pardavimas. Kai paslaugų suteikimo, darbų atlikimo data nėra žinoma,  sąskaita faktūra negali būti išrašyta. Tokiu atveju, išrašoma išankstinė (PVM) sąskaita faktūra. Ši sąskaita faktūra nepatvirtina paslaugų ar prekių suteikimo bei skolų atsiradimo fakto – jos pagrindu tik atliekamas mokėjimo pavedimas. Tai – laisvos formos dokumentas, kuriame nurodyta kam, už ką, kiek ir į kurią sąskaitą reikalinga sumokėti pinigų. Sąskaitos išankstiniam mokėjimui nėra įtraukiamos į individualios veiklos apskaitą, tad jeigu klientas, persigalvojęs dėl užsakymo, neperves pinigų, jas galima tiesiog išmesti. Gavus pilną apmokėjimą ir suteikus paslaugą ar prekę, išankstinė sąskaita faktūra yra perrašoma į įprastą (PVM) sąskaitą faktūrą su unikaliu numeriu ir kitais privalomais rekvizitais.

Išankstinė sąskaita faktūra paprastai naudojama individualios veiklos vykdytojo, kai šis nori savotiškai apsidrausti – būti tikras, kad klientas sumokės bent jau dalį atliktos paslaugos kainos.

Pavyzdys: tekstų kūrėjas įsipareigoja parašyti užsakovui straipsnį už 100 eurų. Vykdant individualią veiklą, neretai susiduriama su atvejais, kai klientai delsia ar net vengia sumokėti už atliktas paslaugas. Turėdamas tai galvoje, tekstų kūrėjas išrašo išankstinę sąskaitą faktūrą 50 eurų su sąlyga, kad rašyti tekstą pradės, tik gavęs avansinį apmokėjimą.  Parengęs straipsnį, tekstų kūrėjas savo klientui išrašo standartinę sąskaitą faktūrą visai paslaugos sumai, o užsakovas sumoka jam likusius 50 eurų.

KREDITINĖ (PVM) SĄSKAITA FAKTŪRA

Kreditinė (PVM) sąskaita faktūra – tai išrašytą konkrečią (PVM) sąskaitą faktūrą koreguojantis dokumentas, kuriame privaloma nurodyti koreguojamos faktūros numerį.

VMI nurodo, kad „gyventojai, kurie vykdydami individualią veiklą pirkėjams ar paslaugų gavėjams išrašo sąskaitas faktūras ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, pirkėjui grąžinus prekes turi pildyti dokumentus, iš kurių turinio galima būtų nuspręsti, kad prekė grąžinta pardavėjui, o pinigai – pirkėjui.“

Išrašant kreditinę sąskaitą, ant sąskaitos faktūros užrašoma „kreditinė sąskaita“ bei tęsiama išrašomų standartinių sąskaitų faktūrų numeracija. Taip pat rekomenduojama pridėti laisvos formos pirkėjo prašymą grąžinti ar dalinai kompensuoti sumokėtą sumą už įgytas prekes ar paslaugas.

Pavyzdys: tekstų kūrėjas parengia jau anksčiau minėtą straipsnį užsakovui, kuris už darbą sumoka sutartą 100 eurų sumą. Tačiau gautu tekstu klientas nėra patenkintas, todėl paprašo sumažinti atliktų darbų kainą. Jei tekstų kūrėjas pripažįsta kliento pastabas, jis sutinka gražinti, pavyzdžiui, 30 procentų jam sumokėtos sumos, tai yra 30 eurų. Tokiu atveju, tekstų kūrėjas išrašo kreditinę sąskaitą, pratęsdamas standartinių sąskaitų faktūrų numeraciją, TAČIAU klientui grąžinamą 30 eurų sumą nurodo su minuso () ženklu.

Tuo tarpu kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma tais atvejais, kai po prekių (paslaugų) įforminimo:

• keičiasi tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir (arba) kiekis;

• keičiasi PVM tarifas (tarifai) ir suma;

• suteikiamos įvairios nuolaidos (prekybinės, apyvartos);

• taisoma „pirminėje“ PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė klaida, kuri vėliau (kitą mokestinį laikotarpį) pastebėta;

• avansas grąžinamas (kai pagal PVM įstatymo 14 str. nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM);

• prekės (ar jų dalis) grąžinamos ar paslaugų (ar jų dalies) atsisakoma.

Išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti dedami minuso arba pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus (pvz., kaina didėja (+), kaina mažėja (-)).

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti rekvizitai. Taip pat laisva forma įrašoma, kad tai – kreditinė PVM sąskaita faktūra, nurodomi anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurios duomenys tikslinami, išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ir priežastis, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra. Daugiau apie PVM kreditines sąskaitas faktūras ir jų išrašymą sužinosite čia.

Naudojimui paruoštus visų trijų sąskaitų faktūrų tipų šablonus rasite puslapyje cflow.lt užsiregistruoti ir juos apžiūrėti galite nemokamai! Taip pat kviečiame daugiau sužinoti apie sąskaitų faktūrų išrašymo privalumus ir patogumus, naudojant elektroninę individualios veiklos apskaitą.

saskaita faktura cflow

Kiti temai aktualūs šaltiniai: 

• Įsakymas dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo;

• Nutarimas dėl specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo;

• Lietuvos respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.


Parengta, remiantis puslapio vmi.lt informacija

Komentarai

„Jie – „freelanceriai“. Du viename: D. Pauliuščenkaitė – ir meno vadovė, ir tekstų kūrėja

2018.08.13

Deimantė sėkmingai įsisavino dvi specialybes – tekstų kūrėjos bei meno vadovės – ir jau kurį laiką teikia individualias paslaugas tokiems klientams, kaip „Garnier“, „Fructis“ ar „Viaplay“.

Skaityti daugiau

Bendradarbystės erdvė „FRIDGE“: nedidelė vieta, kurioje mezgasi didelės draugystės

2018.08.02

Naujoje rubrikoje „Bendradarbystės erdvės“ skaitykite apie visoje Lietuvoje veikiančias vietas, skirtas „freelanceriams“, ir, galbūt, išbandykite darbą vienoje iš jų. Pavyzdžiui, „FRIDGE“.

Skaityti daugiau

„Jie – „freelanceriai“. A. Aleksandravičius: „Vis daugiau jaunų žmonių dirba individualiai“

2018.07.02

A. Aleksandravičiui – tik dvidešimt vieneri, tačiau jis jau antrus metus sėkmingai dirba tiek su užsienio, tiek su Lietuvos užsakovais ir su pastoviu darbu savo ateities nesieja.

Skaityti daugiau

„Jie – „freelanceriai“. Animatorius Meinardas Valkevičius: „Mano didžiausia ambicija – Oskaras!“

2018.07.02

Savo animacijos studijai vadovaujantis Meinardas kviečia pažvelgti į kūrybos užkulisius, glaustai pristato animacijos istoriją ir atskleidžia, kokie animaciniai filmai jo mėgstamiausi. 

Skaityti daugiau

10 geriausių filmų (individualiai dirbantiems) video ir kino kūrėjams

2018.06.28

Scenarijų rašymo vargai, chaosas filmavimo aikštelėse ir nesibaigianti įtampa… Pristatome 10 filmų apie video ir kino industrijoje dirbančių specialistų kasdienybę.

Skaityti daugiau

„Jie – „freelanceriai“. Operatorius G. Šulcas individualią veiklą pavertė videoprojektų studija

2018.06.21

Gediminas Šulcas – laisvai samdomas operatorius, montuotojas ir bene visų video sričių žinovas, o taip pat ir videoprojektų studijos „Silence media“ įkūrėjas.

Skaityti daugiau
Filmai fotografams

10 geriausių filmų (individualiai dirbantiems) fotografams

2018.05.16

Rubrikoje „Filmai „freelanceriams“ pristatome dešimtuką geriausių vaidybinių ir dokumentinių kino juostų apie fotografiją bei fotografus, kurios sudomins ne tik akimirkos meną išmanančius specialistus.

Skaityti daugiau

„Jie – „freelanceriai“. K. Černeckis: „Rinkdamiesi papuošalus, žmonės darosi drąsesni“

2018.05.11

Išskirtinius papuošalus kuriantis juvelyras savo aistrą sėkmingai pavertė darbu ir daugelio moterų gerai žinomu prekės ženklu „RO Jewellery“.

Skaityti daugiau