Sąskaitų faktūrų tipai: standartinė, išankstinė, kreditinė

2016.08.04

Viename iš ankstesnių „CFlow“ blog‘o įrašų bendrais bruožais aptarėme individualios veiklos apskaitą – PVM mokėtojo statusą, pajamų ir išlaidų žurnalo pildymą, standartinės sąskaitos faktūros išrašymą. Šį kartą sąskaitas faktūras pristatysime plačiau, sužinosite apie du kitus sąskaitų faktūrų tipus – išankstinę ir kreditinę.

Pradėkime nuo to, kad gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

• sąskaitą faktūrą;

• PVM sąskaitą faktūrą;

• kasos aparato kvitą;

• kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nurodo: „Gyventojas, kuris vykdo individualią  veiklą pagal pažymą ir jam kasos aparato naudoti nėra privalu, privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau paminėtų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparato diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 nenustatyta kitaip (žiūrėti į KMK dokumentą KD-1584).“

STANDARTINĖ (PVM) SĄSKAITA FAKTŪRA

Standartinė sąskaita faktūra – bene dažniausiai individualios veiklos vykdytojų naudojamas dokumentas, kuriuo įforminimas prekių pardavimas ar mokamų paslaugų suteikimas. Šiame dokumente reikia nurodyti:

  1. dokumento pavadinimą (sąskaita-faktūra);
  2. sąskaitos seriją ir numerį (seriją pasirinkite savo nuožiūra, – gali būti viena, dvi  ar kelios bet kokios raidės, kurias naudosite ir kitoms sąskaitoms – o numeraciją pradėkite nuo 0001 ir tęskite pagal įprastą skaičių seką);
  3. pardavėjo kodą (savo individualios veiklos pažymos numerį arba asmens kodą);
  4. datą, kada išrašyta sąskaita-faktūra;
  5. parduotos prekės, turto ar paslaugos pavadinimą ir kainą;
  6. pardavėjo vardą, pavardę;
  7. pirkėjo vardą ir pavardę.

Sąskaitos faktūros blankų komplektą dažniausiai sudaro 2 egzemplioriai. Pirmasis egzempliorius skirtas atiduoti pirkėjui, antrasis – likti prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitoje faktūroje pasirašyti neprivaloma nei paslaugų ar prekių pardavėjui, nei pirkėjui! 

Daugiau apie sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus skaitykite čia.

Standartinė PVM sąskaita faktūra – dokumentas naudojamas individualios veiklos vykdytojų, kurie yra PVM mokėtojai. Priminsime, kad PVM mokėtoju būtina registruotis tuomet, kai gyventojo individualios veiklos pajamos per pastaruosius 12 veiklos mėnesių viršijo 45 tūkst. eurų ribą. Kokie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai yra privalomi, sužinosite čia.

isankstine saskaita faktura

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA

Sąskaita faktūra įforminamas tik įvykęs paslaugų suteikimas ar prekių pardavimas. Kai paslaugų suteikimo, darbų atlikimo data nėra žinoma,  sąskaita faktūra negali būti išrašyta. Tokiu atveju, išrašoma išankstinė (PVM) sąskaita faktūra. Ši sąskaita faktūra nepatvirtina paslaugų ar prekių suteikimo bei skolų atsiradimo fakto – jos pagrindu tik atliekamas mokėjimo pavedimas. Tai – laisvos formos dokumentas, kuriame nurodyta kam, už ką, kiek ir į kurią sąskaitą reikalinga sumokėti pinigų. Sąskaitos išankstiniam mokėjimui nėra įtraukiamos į individualios veiklos apskaitą, tad jeigu klientas, persigalvojęs dėl užsakymo, neperves pinigų, jas galima tiesiog išmesti. Gavus pilną apmokėjimą ir suteikus paslaugą ar prekę, išankstinė sąskaita faktūra yra perrašoma į įprastą (PVM) sąskaitą faktūrą su unikaliu numeriu ir kitais privalomais rekvizitais.

Išankstinė sąskaita faktūra paprastai naudojama individualios veiklos vykdytojo, kai šis nori savotiškai apsidrausti – būti tikras, kad klientas sumokės bent jau dalį atliktos paslaugos kainos.

Pavyzdys: tekstų kūrėjas įsipareigoja parašyti užsakovui straipsnį už 100 eurų. Vykdant individualią veiklą, neretai susiduriama su atvejais, kai klientai delsia ar net vengia sumokėti už atliktas paslaugas. Turėdamas tai galvoje, tekstų kūrėjas išrašo išankstinę sąskaitą faktūrą 50 eurų su sąlyga, kad rašyti tekstą pradės, tik gavęs avansinį apmokėjimą.  Parengęs straipsnį, tekstų kūrėjas savo klientui išrašo standartinę sąskaitą faktūrą visai paslaugos sumai, o užsakovas sumoka jam likusius 50 eurų.

KREDITINĖ (PVM) SĄSKAITA FAKTŪRA

Kreditinė (PVM) sąskaita faktūra – tai išrašytą konkrečią (PVM) sąskaitą faktūrą koreguojantis dokumentas, kuriame privaloma nurodyti koreguojamos faktūros numerį.

VMI nurodo, kad „gyventojai, kurie vykdydami individualią veiklą pirkėjams ar paslaugų gavėjams išrašo sąskaitas faktūras ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, pirkėjui grąžinus prekes turi pildyti dokumentus, iš kurių turinio galima būtų nuspręsti, kad prekė grąžinta pardavėjui, o pinigai – pirkėjui.“

Išrašant kreditinę sąskaitą, ant sąskaitos faktūros užrašoma „kreditinė sąskaita“ bei tęsiama išrašomų standartinių sąskaitų faktūrų numeracija. Taip pat rekomenduojama pridėti laisvos formos pirkėjo prašymą grąžinti ar dalinai kompensuoti sumokėtą sumą už įgytas prekes ar paslaugas.

Pavyzdys: tekstų kūrėjas parengia jau anksčiau minėtą straipsnį užsakovui, kuris už darbą sumoka sutartą 100 eurų sumą. Tačiau gautu tekstu klientas nėra patenkintas, todėl paprašo sumažinti atliktų darbų kainą. Jei tekstų kūrėjas pripažįsta kliento pastabas, jis sutinka gražinti, pavyzdžiui, 30 procentų jam sumokėtos sumos, tai yra 30 eurų. Tokiu atveju, tekstų kūrėjas išrašo kreditinę sąskaitą, pratęsdamas standartinių sąskaitų faktūrų numeraciją, TAČIAU klientui grąžinamą 30 eurų sumą nurodo su minuso () ženklu.

Tuo tarpu kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma tais atvejais, kai po prekių (paslaugų) įforminimo:

• keičiasi tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir (arba) kiekis;

• keičiasi PVM tarifas (tarifai) ir suma;

• suteikiamos įvairios nuolaidos (prekybinės, apyvartos);

• taisoma „pirminėje“ PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė klaida, kuri vėliau (kitą mokestinį laikotarpį) pastebėta;

• avansas grąžinamas (kai pagal PVM įstatymo 14 str. nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM);

• prekės (ar jų dalis) grąžinamos ar paslaugų (ar jų dalies) atsisakoma.

Išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti dedami minuso arba pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus (pvz., kaina didėja (+), kaina mažėja (-)).

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti rekvizitai. Taip pat laisva forma įrašoma, kad tai – kreditinė PVM sąskaita faktūra, nurodomi anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurios duomenys tikslinami, išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ir priežastis, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra. Daugiau apie PVM kreditines sąskaitas faktūras ir jų išrašymą sužinosite čia.

Naudojimui paruoštus visų trijų sąskaitų faktūrų tipų šablonus rasite puslapyje cflow.lt užsiregistruoti ir juos apžiūrėti galite nemokamai! Taip pat kviečiame daugiau sužinoti apie sąskaitų faktūrų išrašymo privalumus ir patogumus, naudojant elektroninę individualios veiklos apskaitą.

saskaita faktura cflow

Kiti temai aktualūs šaltiniai: 

• Įsakymas dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo;

• Nutarimas dėl specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo;

• Lietuvos respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.


Parengta, remiantis puslapio vmi.lt informacija

Komentarai

„Jie – „freelanceriai“. Kalanetikos studiją Antakalnyje atidariusi trenerė individualią veiklą derina su pastoviu darbu

2018.01.08

Rubrikoje „Jie – „freelanceriai“ šįkart lankosi kalanetikos trenerė Ugnė Bernotienė. Jauna ir aktyvi moteris individualią veiklą derina su pastoviu samdomu darbu ir tikina, kad šitaip abi darbo formas sėkmingai papildo joms būdingais privalumais.   

Skaityti daugiau

Jie –„freelanceriai“. Mama ir sūnus rinką užkariauja, dirbdami kartu

2017.12.28

Darnus mamos ir sūnaus tandemas – įrodymas, kad individualia veikla vienodai sėkmingai verčiasi tiek jaunesnės, tiek ir vyresnės kartos atstovai, o kartais net – dirbdami išvien. Šiame interviu – plačiau apie tris individualias veiklas: reklamos, vigvamų ir spalvotų raidžių gamybą.

Skaityti daugiau

Jie – „freelanceriai“. J. Vaitkutė: „Dirbant individualiai, reikia disciplinos“

2017.12.13

Kūriniais iš maisto išgarsėjusi menininkė individualią veiklą pradėjo tuoj po mokyklos, tačiau teigia, kad taip dirbant reikia mokėti save disciplinuoti.

Skaityti daugiau
skolos freelanceriai

Atsako ekspertai: viskas, ką apie nesąžiningus klientus ir skolų išieškojimą turi žinoti „freelanceriai“

2017.11.01

Bene nemaloniausia problema, su kuria gali susidurti laisvai samdomas specialistas – laiku sumokėti vengiantis arba apskritai to nedarantis klientas. Kokių priemonių imtis, susidūrus su nesąžiningu klientu, „CFlow“ rubrikoje „Atsako ekspertai“ pasakoja skolų išieškojimo specialistė Kristina Šimkuvienė.

Skaityti daugiau

Jie – „freelanceriai“. K. Jarmalytė: „Tapyba ant drabužių meną priartinu prie žmonių“

2017.09.10

Rubrikoje „Jie – „freelanceriai“ lankosi kūrėja Karolina Jarmalytė. Naujame interviu mergina atskleidžia, kaip atsisakė aukštų pareigų ir pasinėrė į tapybą, dalinasi mintimis apie savarankišką darbą ir meną, kuris artimas visiems žmonėms. 

Skaityti daugiau

Jie – „freelanceriai“. Martynas Zaremba: „Eidamas fotografuoti, pamiršk apie šortus ir basutes“

2017.08.27

Rubrikoje „Jie – „freelanceriai“ svečiuojasi bendradarbystės erdvės „Fridge“ įkūrėjas ir profesionalus fotografas M. Zaremba.

Skaityti daugiau

Jie – „freelanceriai“. Ilona Petrovė: „Tekstų kūrėjų bendruomenė – ne itin draugiška“

2017.08.21

Tęsiame savo naująją rubriką „Jie – freelanceriai“, kurioje į „CFlow“ interviu klausimus šįkart atsako redaktorė Ilona Petrovė.

Skaityti daugiau
Debesyla

Jie – „freelanceriai“. Danielius Goriunovas („Debesyla“): „Esu baisus tinginys“

2017.08.11

„CFlow“ pristato naują straipsnių ciklą „Jie – freelanceriai“, kuriame nuo šiol – laisvai samdomų specialistų sėkmės istorijos, patirtys ir patarimai. Pirmame šios rubrikos interviu kalbiname tinklaraštininką Danielių Goriunovą, daugeliui geriau žinomą „Debesylos“ vardu.

Skaityti daugiau
laisvai samdomas darbas

5 taisyklės „freelancerių“ ieškantiems verslininkams: kaip sėkmingai bendradarbiauti su laisvai samdomais specialistais?

2017.05.31

Norėdami paneigti dažnai apie „freelancerius“ girdimus mitus, pateikiame 5 taisykles, kuriomis vadovaudamiesi rasite bendrą kalbą su laisvai samdomais specialistais.

Skaityti daugiau
startuolis startup Lietuvoje

Startuolis Lietuvoje: interviu su „CFlow“ įkūrėju Andrium Mironovskiu

2017.05.10

Startuolio kūrimo užkulisiai ir laisvai samdomų specialistų darbo tendencijos. Apie visa tai – pirmosios elektroninės apskaitos šalies „freelanceriams“ kūrėjas.

Skaityti daugiau
sąskaita faktūra

Sąskaitų faktūrų tipai: standartinė, išankstinė, kreditinė

2016.08.04

Vykdant individualią veiklą, gali prireikti išrašyti ne tik standartinę, bet ir išankstinę ar kreditinę sąskaitą faktūrą. Kuo jos skiriasi?

Skaityti daugiau
individuali veikla

7 patarimai, kurie padės tapti sėkmingu freelanceriu

2016.07.05

Dirbti savarankiškai gali bene kiekvienas, tačiau, norint, kad individuali veikla taptų realiu pragyvenimo šaltiniu, o ne papildomu uždarbiu ar hobiu, reikia šiek tiek labiau pasistengti. Štai 7 patarimai, kuriais vadovautis turėtų kiekvienas freelanceris.

Skaityti daugiau
freelanceris

Freelanceris Lietuvoje: kaip pradėti dirbti individualiai?

2016.06.01

Tau seniai atsibodo „ofisinis“ darbas nuo aštuntos iki penktos, rutina ir tai, kad direktorius iki šiol nepadidino algos. Gal verčiau dirbk individualiai ir būk freelanceris?

Skaityti daugiau
Individualios veiklos mokesčiai

Individualios veiklos mokesčiai? Nieko sudėtingo!

2016.03.14

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl daugelis žmonių taip ir nesiima individualios veiklos, yra mokesčių baimė. Tačiau, dirbant pagal individualios veiklos pažymą, baimintis nėra priežasčių – viskas labai paprasta!

Skaityti daugiau
apskaita

Individualios veiklos apskaita: elektroninė ar „popierinė“? (Palyginimas)

2016.02.22

Elektroninė individualios veiklos apskaita ar įprasta „popierinė“ buhalterija: ką pasirinkti? Sužinokite, kaip dirbti savrankiškai patogiausia.

Skaityti daugiau
Individualios veiklos registravimas

Individualios veiklos registravimas ir nutraukimas: paprasta, kaip du kart du

2016.01.30

Individualios veiklos registravimas, kaip ir nutraukimas, užtrunka vos kelias minutes. Sužinokite, kaip gauti individualios veiklos pažymą tojau pat!

Skaityti daugiau
Verslo liudijimas ar pazyma

Verslo liudijimas ar individualios veiklos pažyma?

2015.11.04

Norite imtis individualios veiklos, bet nežinote, kurį būdą pasirinkti? Kas geriau Jums: verslo liudijimas ar individualios veiklos pažyma? Palyginkite skirtumus.

Skaityti daugiau
Individuali veikla pagal pažymą

Individuali veikla pagal pažymą: kas tai?

2015.11.02

Svajojate pradėti dirbti savarankiškai? Individuali veikla pagal pažymą – paprasčiausias būdas to pasiekti.

Skaityti daugiau
Icon euroSkaičiuoklė